Villa Vista - Het luxe vakantie gevoel

Algemene voorwaarden

Prijzen

De prijzen zijn vermeld in euro (€) per accommodatie, per week en per dag.
All-inn eindschoonmaak en bed- en badlinnen. Voor de te boeken accommodatie gelden de reserveringsvoorwaarden.

Verzekeringen

Huurder dient zelf een reis-/annuleringsverzekering af te sluiten.

Prijswijzigingen voorbehouden

Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen indien veranderingen in de verschuldigde heffingen en toepasselijke wisselkoersen daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag, worden doorberekend.

Aansprakelijkheid

De huurder is de in het reserveringsformulier gemelde persoon. De huurder die een accommodatie boekt voor (ook) andere bewoners is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. Een reservering is geldig voor het aantal vermelde personen op het reserveringsbewijs. Het is dan ook niet geoorloofd de accommodatie te bewonen met meer personen en kan verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij recht op schadevergoeding uitgesloten is. De huurder verplicht zich de accommodatie volgens de algemeen geldende normen te bewonen en het na gebruik in schone staat achter te laten. De verhuurder zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor waardeverlies en/of beschadiging van eigendommen van de huurder en zijn medebewoners, welke veroorzaakt zijn door gebreken aan het gehuurde of door onjuist gebruik van het gehuurde.

Klachten

Indien u op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert dan wordt van u verwacht dat u daarvan melding maakt bij de verhuurder. Dit kan vaak ongemak en klachten voorkomen. Op deze manier zijn wij in de gelegenheid de klacht op te lossen.

Bed- en badlinnen

Bed- en badlinnen is in de huursom begrepen. Handdoeken kunnen er op vakantie, zeker met uw privé-zwembad voor de deur, eigenlijk nooit genoeg zijn. Wij adviseren u dan ook zelf nog een aantal handdoeken en uw eigen strandlakens mee te brengen.

Water en electriciteit

In zuidelijke landen komen storingen in water- en elektriciteitsvoorziening wat vaker voor. Gemeentelijke en/of regionale autoriteiten kunnen, door verschillende oorzaken, besluiten tot tijdelijke afsluiting of tot distributie over gaan. Verhuurder kan voor de geleden schade niet aansprakelijk gesteld worden.

Internet gebruik

Alle vakantievilla's beschikken over een internet aansluiting. Het is gebruiker niet toegestaan bestanden te downloaden of programma's te installeren op de PC. Het gebruik van e-mail is toegestaan door middel van een webmail applicatie.

Wisseldagen

Op de vakantiebestemmingen verwachten wij u tussen 14.00 en 16.00 uur. Op de dag van vertrek geldt dat u voor 09.30 uur 's morgens uw accommodatie moet hebben verlaten.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Reserveringsvoorwaarden

  1. Een reservering kan schriftelijk, telefonisch, per e-mail of persoonlijk bij de verhuurder worden gedaan. Zodra de overeengekomen aanbetaling (30% van het huurbedrag) in het bezit is van de verhuurder, is de reservering definitief.
  2. Het restant bedrag moet uiterlijk 28 dagen vóór de aanvangsdatum van de huurperiode in het bezit van de verhuurder zijn. Na voorafgaande kennisgeving kan het niet op tijd betalen leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst door of namens de verhuurder, in welk geval het reeds betaalde niet zal worden gerestitueerd.
  3. Indien de reservering binnen vier weken vóór de huurperiode plaatsvindt, moet het huurbedrag in één keer worden voldaan.
  4. De huurder kan de huurovereenkomst schriftelijk annuleren tot 60 dagen vóór de aanvang van de huurperiode. Bij annulering door de huurder blijft de aanbetaling van 30% in bezit van de verhuurder. Indien de annulering wordt verricht binnen de termijn van 60 dagen die aan de huurperiode voorafgaat, zal de huurder het volledige huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd zijn.
  5. Teneinde in te kunnen staan voor kwaliteit, behoudt de verhuurder zich het recht voor om de gehuurde accommodatie te vervangen door één met gelijke kenmerken zonder dat de huurder zich kan beklagen en terugbetalingen of geldbedragen kan vorderen.
Sitemap